Nasz zespół 


specjalista ortodonta, lekarz stomatolog

dr hab. n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek

  • Ukończyłam kierunek lekarsko-dentystyczny Śląskiej Akademii Medycznej,  uzyskując tytuł lekarza dentysty
  • Od 1998r.  jestem nauczycielem akademickim w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a od 2018r. kierownikiem Katedry i Zakładu Ortodoncji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  • W 2007 r. obroniłam rozprawę doktorską i uzyskałam stopień doktora nauk medycznych, tytuł rozprawy doktorskiej:"Dojrzałość kostna kręgów szyjnych, a morfogeneza części twarzowej czaszki
  • W 2008 r. zdałam egzamin specjalizacyjny z ortodoncji i uzyskałam dyplom specjalisty z ortodoncji.
  • Od 2012r. byłam kierownik specjalizacji z ortodoncji 7 lekarzy dentystów
  • W 2017r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.
  • Od 1999r. nauczam ortodoncji studentów kierunku lekarsko - dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, 
  • Prowadzę szkolenia specjalizacyjne z ortodoncji lekarzy dentystów
  • Jestem wykładowcą i słuchaczem na sympozjach, konferencjach naukowych i zjazdach o tematyce ortodontycznej
  • W wolnych chwilach jestem blisko natury, biegam, zajmuję się akwarystyką, terrarystyką, 

Rozpoczynając naukę na kierunku lekarsko-dentystycznym wiedziałam, że ortodoncja że jest jedną z trudniejszych dyscyplin stomatologicznych, jednak chęć zostania ortodontą przezwyciężyła moje obawy, Już w trakcie studiów przyglądałam się pracy lekarzy ortodontów, szczególnie mamie, która wówczas chętnie odpowiadała mi na pytania związane z pracą "przy pacjencie". Pełną satysfakcję i radość z pracy odkryłam jednak po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z ortodoncji, podczas samodzielnego leczenia pacjentów, które stało się nie tylko moją pracą, ale wielką pasją która daje mi poczucie spełnienia i osobistą radość.

Od 2008 r. prowadzę leczenie ortodontyczne pacjentów z wadami zgryzu o różnym nasileniu i wadami rozwojowymi w obrębie głowy w Poradni Ortodontycznej ACSiMS w Zabrzu. Jednym z obszarów moich zainteresowań są metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz problematyka wielospecjalistycznego postępowania leczniczego u pacjentów z rozszczepem w obrębie twarzy. To zagadnienie stało się również tematem wiodącym w moich badaniach naukowych prowadzonych obecnie oraz planowanych w przyszłość.


Specjalista ortodonta, lekarz stomatolog

dr n. med Barbara Liśniewska-Machorowska

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia ortodontycznego. Od początku  pracy zawodowej realizowała swoje wielkie zamiłowanie do ortodoncji, będąc nie tylko praktykiem ortodontą, ale przekazując swoją wiedzę studentom i młodym lekarzom dentystom. Pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji, kierownikiem Zakładu i Poradni Ortodoncji SUM. Była kierownikiem specjalizacji z ortodoncji wielu lekarzy dentystów oraz organizatorem i wykładowcą kursów specjalizacyjnych z ortodoncji. 

 

Higienistka stomatologiczna

Andzelika Nowak

Asystentka

Regina Horoszewicz