Usługi

Prowadzimy w pełni estetyczne leczenie nakładkowe- Ivisalign  

Indywidualnie planujemy leczenie nakładkowe, przedstawiamy  plan leczenia, fazy terapii i zmiany uśmiechu. Po zaakceptowaniu planu leczenia przez pacjenta i/opiekuna, zlecamy produkcję aparatów. Noszenie jednego kompletu nakładek (górna i dolna) przez pacjenta wynosi od 7 do 14 dni. Koszt całego leczenia jest uzależniony od fazy rozwoju zgryzu (u dzieci), wady zgryzu, ilości aparatów nakładkowych  i długości leczenia. Cena leczenia Invisalign jest ustalana przed wykonaniem aparatów i obejmuje wszystkie fazy aktywnej terapii aparatami nakłądkowymi 

Specjalistyczna konsultacja ortodontyczna 

Szczegółowe badanie kliniczne zgryzu i funkcji jamy ustnej, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb leczniczych oraz uzyskanie informacji o gólnym stanie zdrowia pacjenta. W przypadku dzieci prezentujemy pacjentowi/opiekunom szczegółowy opis aktualnego etapu rozwoju zgryzu i ewentualne odchylenia od normy w tym zakresie. Wspólnie z pacjentem podejmujemy decyzję o czasie rozpoczęcia terapii lub konieczności obserwacji rozwoju zgryzu. W przypadku kwalifikacji pacjenta do leczenia ortodontycznego, planujemy wykonanie procedur diagnostycznych niezbędnych do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego.  


Zakładanie/oddanie aparatu ortodontycznego

Ten etap leczenia jest uzależniony od rodzaju zastosowanego aparatu ortodontycznego i elemenów dodatkowych. Pacjent jest wcześniej poinformowany ile czasu powinien przeznaczyć na tą wizytę, oraz o kosztach i zaleceniach związanych z użytkowaniem aparatu. 

Planowanie leczenia ortodontycznego

Analizujemy zdjęcia rentgenowskie, wykonujemy dokumentację zgryzu (skan lub wyciski na modele diagnostyczne), fotografie twarzy i zgryzu, , przedstawiamy pacjentowi /i lub jego opiekunom plan leczenia ortodontycznego oraz prezentujemy najbardziej korzystne dla pacjenta aparaty ortodontyczne. Po uzyskaniu zgody pacjenta/i lub opiekuna, na zaprezentowany plan leczenia przystępujemy do terapii ortodontycznej.

Retencja po leczeniu ortodontycznym

Po osiągnięciu zaplanowego efektu leczenia ortodontycznego, wspólnie z pacjentem/i lub jego opiekunami, podejmujemy decyzję o jego zakończeniu. Zdjęcie stałych aparatów ortodontycznych, lub zakończenie aktywnej fazy leczenia aparatami wyjmowanymi nie kończy leczenia ortodontycznego. Aby utrzymać uzyskany efekt niezbędne jest noszenie aparatów retencyjnych (stałych i/ lub ruchomych), a więc takich które stabilizują zgryz i zapobiegają nawrotowi wady. Niektórzy pacjenci, po leczeniu ortodontycznym, wymagają długotrwałęj retencji. O zakończeniu tego etapu decyduje lekarz ortodonta.

Pominięcie, lub rezygnacja pacjenta z retencji, po leczeniu ortodontycznym, jak też nie stosowanie się do zaleceń ortodonty w tym okresie, w przeważajacej liczbie przypadków, skutkuje recydywą-czyli nawrotem wady zgryzu. W okresie retencji po leczeniu, wizyty kontrolne są rzadsze, ale powinny być kontynuowane.


Wizyty z aparatem ortodontycznym

Podczas kontroli aparatu wymieniamy/aktywujemy elementy niezbędne do uzyskania postępów w leczeniu i utrzymania jego ciągłości. Kontrolujemy sposób użytkowania aparatów i ewentualnej ich aktywacji przez pacjenta. Przedstawiamy indywidualne zalecenia dla pacjenta w zależności od etapu i sposobu leczenia. Regularność wizyt kontrolnych jest jednym z czynników warunkujących uzyskanie najkorzystniejszych wyników leczenia ortodontycznego.


Inne zabiegi związane z przebiegiem leczenia ortodontycznego

Podczas leczenia ortodontycznego niejednokrotnie wykonujemy indywidualne procedury lecznicze, takie jak: usunięcie awarii aparau, zaklejenie zamka na ząb po jego chirurgicznym odsłonięciu, założenie implantu ortodntycznego, odbudowa zębów pacjenta, bonding,  rekonturing zębów, stripping zębów, odbudowa brakującego zęba i inne.

Koszty są ustalane indywidualnie przed leczeniem. 

Uwzględniamy rozłożenie płatności na raty