Niewidoczne, w pełni estetyczne leczenie Invisalign

2022-09-21

Dla szybszego i w pełni estetycznego leczenia ortodontycznego

Indywidualnie planujemy leczenie nakładkowe, przedstawiamy  plan leczenia, fazy terapii i zmiany uśmiechu. Po zaakceptowaniu planu leczenia przez pacjenta i/opiekuna, zlecamy produkcję aparatów. Noszenie jednego kompletu nakładek (górna i dolna) przez pacjenta wynosi od 7 do 14 dni. Koszt całego leczenia jest uzależniony od fazy rozwoju zgryzu (u dzieci), wady zgryzu, ilości aparatów nakładkowych  i długości leczenia. Cena leczenia Invisalign jest ustalana przed wykonaniem aparatów i obejmuje wszystkie fazy aktywnej terapii aparatami nakłądkowymi